Logo KonferencjiMiędzynarodowa Konferencja Naukowa

Edukacja akademicka dla społeczeństwa
Kształcenie, wychowanie, opieka

organizowana przez

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Instytut Edukacji Szkolnej
Zakład Edukacji przez Media i Sztukę

Państwowy Uniwersytet im. F. Dostojewskiego w Omsku
Katedra Pracy Socjalnej, Pedagogiki i Psychologii

we współpracy z

Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym

Urzędem Gminy i Miasta Chęciny

Świętokrzyskim Centrum Kształcenia Młodzieży i Dorosłych „Uniwerek”

………………………………………………………………..

w dniach 05- 06 listopada 2015 roku

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej, o tematyce społecznej i edukacyjnej. Proponujemy następujące grupy problemów:
1.    Człowiek, rozwój, kształcenie.
2.    Człowiek w relacji z innymi.
3.    Zasoby osobiste jako droga do sukcesu.
4.    Doświadczenie i kompetencje.

Program konferencji obejmuje:
- obrady plenarne,
- wystąpienia indywidualne w grupach tematycznych  i sesjach plakatowych,
- imprezy towarzyszące.

Komitet honorowy

prof. zw. dr hab. Jacek Semaniak               Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Alieksiej Jakub                       Rektor Państwowego Uniwersytetu im. F. Dostojewskiego w Omsku  

Adam Jarubas                                           Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 

Przewidujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanej monografii.

Języki konferencji: polski, rosyjski oraz angielski

Konferencja odbędzie się w obiektach Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu koło Kielc, które zlokalizowane jest w budynkach XVII wiecznego dworu obronnego. W ramach konferencji planujemy zwiedzanie Centrum Naukowo-Technologicznego znajdującego się na terenie miejsca odbywania konferencji.  Jest to drugi co do wielkości ośrodek, po Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, popularyzujący nowoczesną naukę przez zabawę. Dla uczestników konferencji przewidziane są dodatkowe imprezy towarzyszące.

 

Osoby do kontaktu:

dr Anna Stawecka - Telefon: 606 538 423

dr Katarzyna Rogozińska - Telefon: 506 062 599

Doc. dr Elena Asmakovec - Telefon: +79 136 287 804 (Kontakt w języku rosyjskim)

Pobierz dokumenty


Uniwersytet Jana Kochanowskiego 


Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com